ss_blog_claim=b348e158a4c46f1d0a4dc3a927469747 ss_blog_claim=b348e158a4c46f1d0a4dc3a927469747

minsan... nangarap...  

Posted by LiQuiDfiRe in

minsan… nangarap… matayog…
simpleng nga pangarap ninais
lahat… pinilit… kinaya…
ngunit simpleng mga pangarap… lumipad…

ang mga bagay kung ukol sa'yo
ano mang pigil ay darating
ngunit kung hindi naman
ano mang pilit, ay hindi pa rin…

ano nga bang nakalaan para sa'kin?
meron nga bang hangganan ang landas na tatahakin?
bakit lahat ng nais ay lumalayo (naglalaho)?
kailan nga kaya ang lahat ay matatamo?


gay 092001

This entry was posted on Saturday, September 01, 2001 at Saturday, September 01, 2001 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 blazing fires

Post a Comment

{about you}

Sign by Danasoft - Get Your Free Sign