Saturday, October 07, 2000

sa dulo ng dilim...

ang mga ulap sa langit, masdan mo't lumuluha
'di na kaya pang dalhin ang bigat ng pighati
'di na mapigil pa ang pagdaloy ng hapdi
ng mga puso't damdaming napuno na ng sakit…

masdan mo ang paligid, malungkot at madilim
inulila ng tuwa at lambing na dating ilaw natin
hinayaang manimdim sa sakit at pag-iisa
sa dulo kaya nito ay may saya't liwanag pa?

hanguin mo ako sa lawa ng dilim
hagkan at pawiin ang lamig ng pangungulila
nang dahil sa'yo mundo'y dinaluyan ng ilaw
halina't ulitin ang pagsagip mo sa akin…

may liwanag pa kayang yayakap sa akin?
may liwanag pa kaya sa dulo ng dilim?

gay10072000